خرید انواع بیمه ها

اگر از انتخاب خود مطمئن هستید و نیازی به مشاوره در زمینه انتخاب بیمه ندارید میتوانید از طریق فرم های زیر بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنید و براحتی آن را خریداری نمایید.
اما اگر هنوز از انتخاب خود مطمئن  نیستید از طریق فرم مشاوره ما را نیز در فرایند انتخاب بیمه خود سهیم کنید.

ثالث
بدنه
درمان تکمیلی
عمر و سرمایه گذاری
باربری
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
مسئولیت پزشکان پیراپزشکان
اتشسوزی
حوادث انفرادی
بیمه های مهندسی
قطعات الکترونیک
ومسافرتی
Image

بیمه عمر

بیمه آتش سوزی

بیمه مسافرتی

بیمه درمان تکمیلی سازمانی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی-خانواده

بیمه بدنه

بیمه ثالث خودرو و موتور سیکلت

بیمه باربری

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت شخص ثالث

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان