بیمه‌ی تکمیلی در زمان شیوع بیماری کرونا

بیمه‌ی تکمیلی در زمان شیوع بیماری کرونا

دکتر سلیمانی در این ‌مورد گفت:"هزینه‌ی درمان بیماران مبتلا به کرونا که در بیمارستان‌ بستری هستند برعهده‌ی دولت بوده و شرکت‌های بیمه‌ موظف به پرداخت هزینه‌ی درمان آن دسته از افرادی هستند که دارای بیمه تکمیلی می‌باشند."

شایان ذکر است که پرداخت هزینه‌ی درمان هر نوع بیماری از جمله بیماری کرونا، تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده که با توجه به نوع پوشش و سقف تعهدات بیمه‌نامه متفاوت می‌باشد.

Image